Personel Alımı:
Bursa İtfaiye Eri Alımı ve Başvurular

Bursa ilinde yeni personel eleman işçi alımları yapılacak. Bursa’ya bağlı Karacabey Belediyesi Başkanlığının yayınlanan yeni iş ilanlarına göre 657 Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edecek, erkek veya kadın olmak üzere 10 itfaiye eri alımı yapacak. Söz konusu ilana başvurmak isteyen adayların KPSS’ye girmiş olmaları ve en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Alımlar sözlü sınav yoluyla gerçekleşecek. Duyuru ile ilgili diğer detaylar ise şöyle;

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

1-Türk Vatandaşı olmak.

2-Kamu haklarından mahram olmamak.

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fa/la süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşın suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4-hfaiye Eri sınavının yapılacağı 26.07.2011 günü itibariyle 30 yaşım doldurmamış olmak.

5-Frkck adaylar için askerlik Hizmetini yapmış tecilli ya da muaf olmak.

6-Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m. kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.

7-Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1-Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş başvuru formu örneği belediyemizden

temin edilecek veya www.karacabey.bel.tr indirilecektir.)

2- KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya sureti.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C vatandaşlık No’ su olan)

4- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da sureti

5- Son üç ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf(1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

6-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmadığı muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olduğu veya ertelenmiş olduğuna dair beyanı.

7- Aile Sağlığı Merkezlerinden onaylı boy kilo tespit formu. Onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvuru süresi 2O.07.2011 tarihinde 08:30′da başlayıp aynı gün saat 16:30′da sona erecektir.

Başvurular. Bursa Karacabey Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

Posta ve c-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

lı livanı Adedi KPSS Puan Türü Taban Puanı Öğrenim Durumu
İtfaiye Eri 2 KPSSP3 50 Lisans düzeyinde eğitim veren okullardan mezun olmak
İtfaiye Eri 8 KPSSP93 56 Ön Lisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokullardan mezun olmak
İtfaiye Eri 1 KCSSP94 55 Lise, Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak

 

Anahtar Kelimeler
,, , ,
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter: